Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej. Wyróżnia się w niej dwa rodzaje wspólników: komplementariusza i komandytariusza. Pierwszy pełni funkcje reprezentacyjne oraz odpowiada za długi całym swoim majątkiem. Natomiast komandytariusz nie prowadzi aktywnie spółki i odpowiada za zobowiązania tylko do kwoty określonej w umowie spółki.

Zalety spółki komandytowej

Spółka komandytowa daje dużą elastyczność. Wspólnikami mogą być nie tylko osoby fizyczne, ale też np. inne spółki. Ponadto komandytariusz nie musi wnosić wkładu pieniężnego. Takie rozwiązanie pomaga współpracować podmiotom o różnej wielkości, nierzadko komplementariuszem w spółce komandytowej jest spółka z o.o.

Ponadto komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do kwoty przewidzianej w umowie. Dlatego jest to forma działalności, która zmniejsza ryzyko dla komendatariusza.

Dodatkowo założenie spółki komandytowej nie ma wymaganego wkładu minimalnego, ponadto cała procedura może odbyć się przez internet. Online można także dokonywać niektórych zmian w umowach. To znacznie uprasza zarządzanie firmą.

Jakie są wady spółki komandytowej?

Pierwszą jest podwójne opodatkowanie komandytariusza. W 2021 roku weszły zmiany, w wyniku których komandytariusze, w przeciwieństwie do komplementariuszy są podwójnie opodatkowani. Znacząco utrudnia to wykorzystanie spółek komandytowych do optymalizacji podatkowej.

Komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, także osobistym. Dlatego prowadzenie działalności wiąże się dla nich z większym ryzykiem. Natomiast komandytariusze nie mogą aktywnie angażować się w sprawy spółki, nie mogą także jej reprezentować, co może być wadą dla osób, które chciałby wnieść większy wkład w rozwój firmy.

Ponadto spółka komandytowa nie ma możliwości wydawania obligacji. Jest to przeszkoda, która może utrudnić pozyskiwanie kapitału na rozwój oraz skalowanie firmy.

Podsumowanie – czy warto założyć spółkę komandytową?

Przed zmianami z 2021 roku spółka komandytowa była często wykorzystywana do optymalizacji podatkowej w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak zmiany prawne sprawiły, że to rozwiązanie nie jest efektywne. Dlatego też jest to rozwiązanie dla osób, które chcą czerpać korzyści z tej formy działalności. Jasny podział ról komplementariusza i komandytariusza, prostsze założenie i prowadzenie spółki to zalety, które mogą być istotne w wielu przedsięwzięciach.

Jednocześnie należy pamiętać, że dobór formy działalności powinien być zawsze dopasowany m.in. do planowanego przedsięwzięcia. Jeśli zastanawiasz się jaka forma działalności będzie odpowiednia dla Ciebie, to zapraszamy do kontaktu.