Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie z o.o.) to samodzielny podmiot posiadający osobowość prawną. Kwestie prawne funkcjonowania reguluje Kodeks Spółek Handlowych. To jedna z popularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Często mówi się o niej jak o alternatywie dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Jak jest w rzeczywistości? W tym artykule poznasz zalety i wady spółki z o.o.

Jakie zalety ma spółka z o.o.?

Jedną z największych zalet tej formy działalności jest ograniczona odpowiedzialność wspólników. Nie odpowiadają oni za długi spółki całym majątkiem, a jedynie wniesionym wkładem. Ponadto to osobny byt prawny, dzięki temu może być dziedziczona, ponadto o wiele łatwiej ją sprzedać.

Należy również zauważyć, że do założenia spółki z o.o. wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości jedynie 5 000 zł. Ponadto może on być wniesiony nie tylko w formie gotówki. Dzięki temu można założyć spółkę bez dużego kapitału. Dodatkowo wspólnicy oraz członkowie zarządu nie mają obowiązku płacenia ZUS-u z tytułu pełnionej funkcji.

Wady spółki z o.o.

Oczywiście spółka z o.o. ma także wady. Do największych zalicza się podwójne opodatkowanie. To osobny byt prawny, dlatego najpierw płacony jest podatek CIT. Następnie, gdy wspólnicy wypłacają dywidendę, to muszą zapłacić kolejny podatek.

Warto tu podkreślić, że pieniędzmi na koncie spółki nie można obracać tak swobodnie, jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. To są pieniądze spółki i mogą zostać wykorzystane tylko do operacji z nią związanych.

Ponadto prowadzenie spółki jest bardziej sformalizowane. Należy m.in. prowadzić pełną księgowość, co roku trzeba złożyć sprawozdanie finansowe. To wszystko wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Dodatkowo członkowie zarządu są odpowiedzialni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Jeśli nie posiada ona zarządu, to odpowiedzialność spada na wspólników. Można tego uniknąć np. poprzez złożenie wniosku o upadłość w odpowiednim czasie.

Podsumowanie — czy warto założyć spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. ma wady i zalety, dlatego na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od Twoich potrzeb, rodzaju działalności oraz planów rozwoju. Przykładowo, jeśli otwierasz startup, który w przyszłości zamierzasz sprzedać, to spółka z o.o. wydaje się lepszą propozycją. Natomiast dla małych, lokalnych, rodzinnych biznesów często jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardziej opłacalnym wyborem. Jeśli zastanawiasz się jaka forma prowadzenia firmy sprawdzi się najlepiej u Ciebie, to zapraszamy do kontaktu.