1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy związane z ustawą Polski Ład. Jak zmienia się sytuacja podatników? Z tego tekstu dowiesz się, czym jest skala podatkowa i jakie obowiązują obecnie progi podatkowe. Przybliżamy też nowe wysokości kwoty wolnej od podatku. Napiszemy również o nowej, wyższej kwocie wolnej od podatku.

Skala podatkowa – co to jest?

Nie istnieje jedna definicja skali podatkowej, jednak można wyjaśnić to pojęcie jako wzór, na podstawie którego określa się wysokość podatku dla podatnika. Skala podatkowa dotyczy rozliczania się na zasadach ogólnych  – niezależnie od tego, czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, czy np. pracuje w ramach umowy o pracę. Zasady ogólne są podstawową formą opodatkowania, jak również najczęściej wybieraną przez podatników. Jeśli podatnik nie wybierze innej formy opodatkowania (tzn. zgłosi to do Urzędu Skarbowego w odpowiednim terminie), to obowiązywać będą właśnie ogólne zasady rozliczające podatnika w systemie miesięcznym lub kwartalnym. Warto również wiedzieć, że skala podatkowa ma charakter progresywny. Istnieją progi, których przekroczenie wymaga wyliczenia większego podatku od nadwyżki. Podstawą opodatkowania jest dochód i progi dochodowe.

Progi podatkowe w Polskim Ładzie

Do 2022 roku progiem (linią) była kwota podstawy obliczenia podatku w złotych „do” 85 528 zł i „ponad” 85 528 zł. Obecnie obowiązuje wyższy, pierwszy próg podatkowy. Wzrósł on z kwoty 85.528 zł do 120.000 zł. Przekroczenie tego progu powoduje zastosowanie 32 % stawki podatku PIT.

Kwota wolna od podatku w 2022 roku

Nowy Polski Ład wprowadził m.in. podwyżkę kwoty wolnej od podatku. Wzrosła ona z 8 000 do 30 000 złotych poprzez zwiększenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% – 5 100 zł = 0 zł). Kwota wolna od podatku nie maleje już wraz ze wzrostem dochodu, ale jest stała dla wszystkich podatników.

Dla porównania publikujemy tabele prezentujące progi dochodowe i kwoty zmniejszające podatek w 2021 roku i w 2022 roku – po wprowadzeniu Nowego Ładu.

  • przed ustawą Polski Ład
WARTOŚĆ DOCHODU (PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU) KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK
8.000 zł 1360 zł
Od 8.001 zł do 13.000 zł 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł
Od 13.001 zł do 85.528 zł 525,12 zł
Od 85.529 zł do 127.000 zł 525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł
Powyżej 127.001 zł 0 zł
  • po wprowadzeniu ustawy Polski Ład – kwota wolna od podatku 2022
KWOTA UZYSKANEGO DOCHODU (PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU) KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK
Do 30 000 zł 5 100 zł (30 000 zł x 17% )
Powyżej 30 000 zł Brak kwoty zmniejszającej podatek

Jak obliczyć podatek według skali podatkowej?

W celu zrozumienia nowego sposobu obliczania podatku warto posiłkować się przykładami i symulacjami. Poniżej prezentujemy uproszczoną kalkulację, która nie uwzględnia indywidualnych ulg.

Przykład: Dochód 10 000 złotych w roku 2021. Wysokość podatku: 647 zł

Podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła progu 85 528 złotych, dlatego należało zastosować stawkę podatku w wysokości 17%. Tutaj obowiązywało obliczenie: 10 000 x 17% = 1700 zł.

Od tej kwoty należało odjąć kwotę wolną od podatku dla  podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł. W takim wypadku zastosowanie znajdzie wzór: 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł.

Kwota zmniejszająca podatek w 2021 roku powinna zatem wynieść:
1 360 – 834,88 x (10 000 – 8 000) ÷ 5 000 = 1 360 – 333,96 = 1 026,04 zł.

Na samym końcu należało odjąć kwotę 1 026,04 od początkowego obliczenia 1700 zł. 1700 – 1 026,04 = 674 zł.

Przykład 2: Dochód 10 000 złotych w roku 2022. Wysokość podatku: 

Podobnie jak w roku 2021 można zastosować niższą stawkę podatku w wysokości 17%, ale nie z tego powodu, że podstawa obliczenia podatku nie przekroczyła progu 85 528 złotych podatku, tylko dlatego, że nie przekroczyła 120 000 złotych.
Tutaj następuje to samo obliczenie: 10 000 x 17% = 1700 zł.

W kolejnym kroku trzeba uwzględnić kwotę wolną od podatku. Do 30 000 zł uzyskanego przychodu kwota zmniejszająca podatek wynosi 5 100 zł (30 000 zł x 17% ), co przekracza kwotę 1700 zł. W efekcie podatku do zapłaty nie będzie.

Wsparcie profesjonalnego biura rachunkowego po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Zmieniająca się stawka podatku w Polsce wywołuje wiele wątpliwości (i niepewności) wśród przedsiębiorców. Na szczęście każde profesjonalne biuro rachunkowe oferuje kompleksową pomoc w obsłudze księgowości i tematów finansowych w firmie. Jako General Office prowadzimy:

Zapewniamy doradztwo podatkowe na każdym etapie prowadzenia działalności, zgodnie z terminem i przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji klienta.