Minimum 100 tysięcy złotych kapitału zakładowego, anonimowość wspólników oraz skrót  „SA” lub jego rozwinięcie „Spółka Akcyjna” w nazwie to przykładowe cechy spółki akcyjnej wykorzystywanej często przy działalności na szeroką skalę. Co to znaczy? Jakie wady i zalety mają spółki akcyjne? Komu przekazać odpowiedzialność za kadry i płace?

Spółka akcyjna – co to jest?

Spółka akcyjna to spółka prawa handlowego, którą może założyć jedna osoba lub więcej osób. Dotyczy to osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną. Spółki akcyjnej nie założy podmiot, który prowadzi jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki akcyjnej nazywani są akcjonariuszami. Mają określoną liczbą akcji, która upoważnia ich do otrzymywania wyznaczonej części dywidendy.

Jakie są zalety spółki akcyjnej?

Najważniejsze zalety spółki akcyjnej to:

  • podmiotowość prawna – spółka akcyjna jest podmiotem odrębnym od wspólników i działa w swoim imieniu,
  • wspólnicy (akcjonariusze) nie odpowiadają za zobowiązania SA swoim majątkiem osobistym,
  • działanie na dużą skalę i wynikająca z tego możliwość dużego zysku,
  • prosta procedura obrotu akcjami, która pozwala na pozyskanie nowych akcjonariuszy,
  • możliwość założenia jednoosobowej spółki akcyjnej (w przypadku spółek kapitałowych)

Wady spółki akcyjnej

Wśród wad spółki akcyjnej wymienia się:

  • wysoki próg kapitału zakładowego (min. 100 000 złotych),
  • podwójne opodatkowanie zysku spółki – na poziomie spółki (podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT)) i akcjonariusza (podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT)),
  • mały wpływ akcjonariuszy spoza zarządu i rady nadzorczej na podejmowane uchwały,
  • obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i  badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta raz w roku,
  • obowiązek prowadzenia strony internetowej do komunikacji z akcjonariuszami i informacjami dotyczącymi między innymi: nazwy firmy, siedziby, adresu, numeru KRS, numeru NIP, oznaczenia właściwego sądu rejestrowego oraz wysokości kapitału zakładowego.

Biuro rachunkowe dla spółki akcyjnej (SA)

Kwestie tego, jaki podatek płaci spółka akcyjna, pytania o to, czy warto i kiedy najlepiej założyć spółkę akcyjną, ale też wszystkie rozliczenia związane z wysokim stopniem skomplikowania realizowanych zadań, wymagają profesjonalnego wsparcia ze strony biura rachunkowego. Kompleksowa obsługa prawna i finansowa daje wspólnikom (lub przyszłym akcjonariuszom) lepsze poznanie tematu i bezpieczeństwo prawne. Ułatwia też podejmowanie decyzji.

Każda spółka akcyjna zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości musi liczyć się z rozbudowanym, sformalizowanym i szczegółowym systemem ewidencji zdarzeń w celu kontrolowania, analizowania i przekazywania informacji zarówno wspólnikom, jak i instytucjom. W General Office oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych dla SA w Warszawie i prowadzenie ksiąg handlowych dla SA w Krakowie wraz z innymi usługami. Nasze biuro zlokalizowane jest też w Żarach. Jeśli zastanawiają się Państwo nad założeniem spółki akcyjnej lub szukają nowego biura rachunkowego dla działającej już spółki, zachęcamy do kontaktu.

Polecamy także: