Nie wiesz, jak obliczyć podatek dochodowy? Z wykonywaniem tego rodzaju czynności z pewnością pomoże Ci biuro rachunkowe. W świetle dynamicznie zmieniających się przepisów prawa, obliczenie należnego podatku dochodowego może nie być już tak oczywiste. W tym artykule pokrótce opiszemy, jak obecnie wygląda obliczanie podatku dochodowego i jakie stawki zaliczek obowiązują przy każdej z form opodatkowania.

Co to jest podatek dochodowy?

Zanim zdecydujesz się na obliczanie podatku dochodowego, w pierwszej kolejności dowiedz się, co to jest podatek dochodowy. Spieszymy z wyjaśnieniem! Podatek dochodowy jest świadczeniem pieniężnym pobieranych od dochodów każdej osoby fizycznej, która osiągnęła dochód w ubiegłym roku podatkowym. Na całokształt podatku dochodowego włącza się zaliczki pobierane od podatników w każdym miesiącu, w którym osiągnęli dochód. Rozliczanie podatku dochodowego w Polsce możliwe jest w czterech opcjach:

  • rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, 
  • rozliczanie podatku liniowego,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa. 

Podatek w formie karty podatkowej, ryczałtu lub tzw. liniówki, zarezerwowany jest wyłącznie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Z kolei rozliczanie na zasadach ogólnych możliwe jest dla każdej z grup – właścicieli firm i osób w nich zatrudnionych.

Jak wyliczyć podatek dochodowy? Zacznij od określenia podstawy opodatkowania.

Jak liczyć podatek dochodowy? Potrzebne jest do niego wyliczenie jego podstawy. To właśnie od podstawy obliczenia uzależniona będzie wysokość podatku dochodowego. Za podstawę uznaje się przychód osiągnięty w danym roku (od niego należy jednak odjąć koszty uzyskania przychodu oraz wszelkich ulg i odliczeń).

Jak obliczyć podatek dochodowy?

Jak obliczyć podatek dochodowy? Sposób wyliczenia będzie inny w zależności od wybranej formy opodatkowania. Poniżej zaprezentujemy możliwe opcje obliczania podatku.

Jak obliczyć podatek dochodowy na skali podatkowej?

W przypadku rozliczania się z fiskusem na skali podatkowej zaliczka na podatek dochodowy  określana jest w zależności od danego progu dochodowego. Przy podstawie mniejszej niż 120 000 złotych, należny  podatek dochodowy otrzymuje się, przez pomnożenie podstawy przez 12%. Jeżeli podstawa  przekroczy 120 000 złotych, stawka podatku wynosi już 32%.

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy na zasadach ogólnych?

Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą skorzystać z kilku preferencji. Pierwsza jest możliwość skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek. Jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 8 000 zł – podatnik ma prawo do skorzystania z kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 1360 zł. I dalej analogicznie:

  • podstawa od 8 001 do 13 000 zł, kwota zmniejszająca wynosi 834 zł 88 gr
  • podstawa d 13 001 zł do 85 528 zł, kwota zmniejszająca wynosi 525,12 zł.
  • itd.

Warto również wspomnieć o kwocie wolnej od opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 roku, kwota wolna wynosi już nie 8000 złotych, a 30 000 złotych. Przy obliczaniu podatku dochodowego można również skorzystać z licznych ulg i odliczeń, które mogą mieć wpływ na zmniejszenie podatku dochodowego.

Stawki podatku dochodowego w podatku liniowym i na ryczałcie

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy na tzw. liniówce? W zasadzie jest to jedna z łatwiejszych form opodatkowania do obliczeń. Podatek liniowy jest zwykle polecany przedsiębiorcom, których dochód jest wysoki. Dzięki temu nie muszą obawiać się bardzo wysokiego podatku, bowiem zawsze wynosi od 19% od podstawy opodatkowania. Co więcej, na liniówce możliwe jest również odliczanie składki ZUS od podstawy opodatkowania.

Jak obliczyć podatek PIT na ryczałcie? W tej formie opodatkowania zaliczka na podatek zawsze liczona jest od zewidencjonowanych przychodów, od których można odliczyć wysokość składek  społecznych. W przypadku ryczałtu  obowiązuje dziesięć stawek: 17%, 15%, 14%, 12,5%, 12%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2%, a wysokość stawki uzależniona jest od rodzaju działalności.

Do kiedy rozliczyć zaliczki?

Każdy podatnik zobowiązany jest rozliczyć podatek dochodowy – do kiedy powinno to nastąpić? Terminowość w rozliczaniu podatków jest bardzo istotna! Rozliczenie zaliczki powinno nastąpić do  20. dnia miesiąca następującego po tym, którego zaliczka dotyczy. Zaliczki kwartalne należy wpłacić do 20. dnia miesiąca kolejnego  po kwartale, którego dotyczą.

Jeżeli nie wiesz, jak obliczyć należną zaliczkę na podatek dochodowy oraz jak się oblicza podatek dochodowy – skontaktuj się z nami! W General Office oferujemy fachowe wsparcie doradcze, a także indywidualne i rzetelne podejście do każdej z oferowanych usług. Zapraszamy do jednej z naszych placówek stacjonarnych. Sprawdź: