Rozliczenia z ZUS są jednym z nieodłącznych elementów prowadzenia każdej działalności. Na wysokość składek ZUS ma wpływ wiele czynników – forma prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników, a także wysokość dochodów, która stanowi podstawę wymiaru składek. Rozliczenie ZUS jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, jednak najczęściej przekazywane jest pod opiekę doświadczonego biura księgowego. Dlaczego?

Składki ZUS – co się na nie składa?

Na łączną sumę składek do ZUS składają się składki społeczne:

  • składka chorobowa,
  • składka rentowa,
  • składka wypadkowa,
  • składka emerytalna.

Osoba prowadząca działalność zobowiązana jest również opłacać składki na Fundusz Pracy, jednak z tego obowiązku zwolniona jest grupa podatników, których podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie wynosi, co najmniej tyle, ile  wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w poprzednim roku podatkowym (korzystają z preferencyjnego rozliczenia z ZUS). Z opłacania składek na Fundusz Pracy zwolnione są również kobiety po 55 roku życia i mężczyźni po 60 roku życia.

ZUS – rozliczenie składek obowiązkiem przedsiębiorcy

Rozliczenia ZUS są obowiązkowe od pierwszego dnia założenia działalności aż do jej zamknięcia, czy zawieszenia. W związku z licznymi zmianami związanymi z wprowadzeniem programu Polski Ład, wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne została uzależniona od wysokości dochodów firmy. Oznacza to, że przedsiębiorca co miesiąc musi liczyć się z tym, że wysokość wpłat ZUS będzie inna. Aby uniknąć pomyłki, najlepiej jest wybrać doświadczone biuro rachunkowe, które przejmie obowiązki związane z rozliczeniami i księgowością.

Rozliczenie z ZUS do kiedy?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki osobowe zobowiązani są do płacenia składek ZUS do 20 dnia każdego miesiąca. Z kolei płatnicy składek ZUS posiadający osobowość prawną (np. spółki akcyjne, spółki z o.o., fundacje itp.). zobowiązani są do rozliczeń z ZUS do 15 dnia każdego miesiąca.

Kto dokonuje rozliczeń ZUS?

Obowiązek rozliczeń z ZUS spoczywa na przedsiębiorcy, niemniej zdecydowana większość decyduje się na skorzystanie z fachowego wsparcie biura księgowego, które co miesiąc wylicza należne ZUS składki i przesyła specjalny druk do wpłaty z podaną wysokością składek, tytułem przelewu itp. Takie wsparcie szczególnie cenią osoby, które obowiązuje jeszcze preferencyjne rozliczenie z ZUS, ale nie tylko! Większe firmy zatrudniające pracowników również decydują się na powierzenie gros spraw kadrowo-płacowych, biurom rachunkowym. W naszej ofercie również znajdziesz takie usługi:

Rozliczenia z ZUS nie muszą być czasochłonne i problematyczne. Aby uniknąć ewentualnych problemów z rozliczeniami z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczonego biura księgowego. Mamy biuro rachunkowe w dwóch lokalizacjach, ale obsługujemy przedsiębiorców z całej Polski. Sprawdź: