Pozyskana dotacja

General Office Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości: 998 070,00 PLN na realizację projektu nr RPLD.02.03.01-10-1433/20 pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu komunikacji jako odpowiedź przedsiębiorstwa na negatywne skutki epidemii COVID-19”.

Celem projektu jest stworzenie platformy umożliwiającej wzajemną komunikację oraz automatyzację wielu procesów kadrowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Efektem realizacji Projektu będzie innowacyjna platforma zapewniająca komunikację w relacji z klientem, przepływ dokumentów pomiędzy firmami, kontrolowanie przez klienta sytuacji finansowej firmy oraz dokonywanie rozliczeń z innymi kontrahentami, jak również z instytucjami publicznymi. 

Całkowita wartość projektu: 1 399 255,00 PLN.